Hitro posojilo

Mobilna banka številka 1 v Sloveniji. Hitri kredit in posojilo v 15-ih minutah od uspešne oddaje vloge!

Kakšen znesek potrebujete?

100 € 2500 €

Kakšen plačilni rok želite?

30 dni 4 mesece

Odaberi iznos kredita

Koristite kreditni kalkulator kako bi ste precizno izračunali sve troškove

Ispunite formu za prijavu

Unesite sve tražene podatke kako bi prijava za kredit bila uspješna.

Pričekajte isplatu kredita

Isplata kredita slijedi nakon uspješne prijave, ponekad već za 15 minuta.

Obvestilo

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Kdo obdeluje vaše osebne podatke?

KD Capital Ltd. s sedežem v ulici L. Karavelov 2, Plovdiv, Bolgarija, EU številka za DDV: 205391327 (mi) zbira in obdeluje vaše osebne podatke v imenu Ferratum Bank plc, vpisane v Malteški register podjetij pod številko C 56251, s sedežem na naslovu St. Business Centre, 120 The Strand, Gzira, Malta (naprej: Ferratum ali Bank), telefon 0800 7707, e-mail info@ferratumbank.hr.

Ferratum banka p.l.c. je del skupine Ferratum – skupaj z drugimi družbami, katerih večinski član družbe je neposredno ali posredno Ferratum Oyi (številka finskega trgovinskega registra 1950969-1, s sedežem na naslovu Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki, Republika Finska).

Ferratum je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov, zato bi ga bilo treba obravnavati kot upravitelja obdelave podatkov GDPR, mi pa kot izvršitelj obdelave osebne podatke obdelujemo po navodilih Ferratuma.

Več podrobnosti o Ferratumovi metodi predelave najdete na https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf

Zakaj se osebni podatki obdelujejo?

Vaši osebni podatki se obdelujejo za namen sklenitve in izvrševanja kreditne/posojilne pogodbe in če ne želite posredovati vseh zahtevanih osebnih podatkov, vaše zahteve ne bomo mogli posredovati banki in banka ne bo bila sposobna skleniti pogodbo z vami.

Ta obdelava vključuje urejeno identifikacijo prosilca za kredit/posojilo ter izvajanje preverjanj in ocen posojil, preverjanje in oceno tveganja na strani prosilca, vse z namenom odločitve, ali in pod katerimi pogoji bo Ferratum sklenil kreditno/posojilno pogodbo s prosilcem.

Pravna podlaga za takšno obdelavo je sklenitev in izvedba pogodbe s prosilcem ter legitimni interesi Ferratuma, da zagotovi, da je stranka zanesljiva in kreditno sposobna ter da pobere vse dolgovane zneske, pa tudi pravne in regulativne obveznosti Ferratuma. ki izhajajo iz veljavnih zakonov, vključno z zakoni in predpisi, ki urejajo kreditne institucije/posojilodajalce, kot je obveznost poročanja regulatorjem, predpisi o preprečevanju pranja denarja (AML) in financiranja terorizma ter predpisi o urejeni identifikaciji strank (KYC) in zagotavljanju zanesljivosti in kreditna sposobnost stranke.

Kateri podatki se obdelujejo?

Za dosego namena se zberejo naslednji osebni podatki:

 1. identifikacijski podatki (npr. ime, osebna identifikacijska številka, datum rojstva, kraj rojstva, podatki o identifikacijskem dokumentu in njegova kopija, osebna izkaznica s fotografijo za preverjanje identitete));
 2. kontaktni podatki (npr. Naslov, telefonska številka, e-poštni naslov);
 3. bančni podatki (npr. ID banke, ime banke, imetnik računa, številka računa).

Poleg tega lahko Ferratum od vas zahteva, da za ta namen navedete tudi druge podatke, kot so:

 1. Finančni podatki (npr. plača, dohodek, premoženje, sredstva);
 2. Informacije v zvezi s pogodbo s ponudnikom garancije;
 3. Podatki o izvoru premoženja (npr. podatki o delodajalcu, poslovnih partnerjih, poslovnih dejavnostih in dejanskih uporabnikih, podatki, ki prikazujejo vir vašega dohodka in bogastva);
 4. Podatki o kreditni sposobnosti/zanesljivosti (npr. podatki o vedenju pri plačilih, podatki o škodi, povzročeni Ferratumu ali drugim osebam, podatki, ki Ferratumu omogočajo, da izvede ukrepe skrbnega pregleda v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma ter da zagotovi skladnost z mednarodnimi sankcije, vključno z namenom poslovnega odnosa in navedbo, ali je stranka politično izpostavljena oseba);
 5. Podatki, zbrani pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti (npr. informacije, posredovane kot del poizvedb, ki jih predložijo preiskovalni organi, notarji, davčni organi, sodišča in izvršitelji);
 6. Komunikacijski podatki (npr. e-pošta, zapisi telefonskih pogovorov);
 7. Informacije v zvezi s storitvami (npr. Izvedba naročila ali neizvajanje pogodbe, zgodovina izvršenih transakcij, oddane vloge, vloge in ugovori).

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Odločitev o sklenitvi pogodbe s stranko sprejme Ferratum in Ferratum na podlagi profiliranja in/ali avtomatiziranega odločanja odloči, ali je bila vloga za posojilo v celoti ali delno sprejeta ali zavrnjena.

Odločitev se sprejme na podlagi informacij, ki jih predloži vlagatelj, podatkov, pridobljenih iz zunanjih virov, kot so javni in zasebni registri in drugih tretjih oseb, pa tudi podatkov iz prejšnjega ravnanja stranke v zvezi s plačili Ferratumu. Ne obdelujejo se nobene posebne kategorije osebnih podatkov (npr. podatki, povezani z zdravjem, genetski podatki).

Profiliranje in/ali avtomatizirano odločanje sta potrebna za sklepanje pogodb, pa tudi za izpolnjevanje Ferratumovih zakonskih obveznosti v zvezi z urejeno identifikacijo strank, oceno njene kreditne sposobnosti, preprečevanjem goljufij in pranjem denarja. Avtomatizirano odločanje pomaga Ferratumu preveriti identiteto stranke in preveriti, ali je stranka zanesljiva, kreditno sposobna in sposobna izpolniti svoje pogodbene obveznosti. Avtomatizirano odločanje pomaga Ferratumu pri poštenih in odgovornih odločitvah o posojilih. Ferratum ne bo odobril kredita/posojila in lahko odpove pogodbo, če izve, da stranka ni redna pri plačevanju ali da je stranka Ferratumu posredovala napačne podatke. Avtomatizirano odločanje pomaga tudi zmanjšati možnost človeških napak, diskriminacije in zlorabe moči ter omogoča odločanje v krajših časovnih obdobjih, pri čemer upošteva količino zahtev, ki jih prejme Ferratum.

Če pa želite izpodbijati sprejeto odločitev, izraziti svoje stališče in uveljaviti svojo pravico do človekovega posredovanja s strani upravljavca, se lahko obrnete na Ferratum po telefonu na 0800 7707 ali po e-pošti info@ferratumbank.hr.

Izmenjava osebnih podatkov

Kot obdelovalec posredujemo vse osebne podatke, ki jih zbiramo v imenu Ferratuma, Ferratumu kot upravljavcu obdelove.

Ferratum lahko vaše osebne podatke deli z naslednjimi tretjimi osebami:

 1. oseba (fizična ali pravna), ki jamči za izpolnitev naročnikovih obveznosti po Ferratumu (npr. garant). Pravna podlaga za tako delitev je legitimni interes družbe Ferratum, da zagotovi izvajanje pogodbe;
 2. stranke, za izpolnjevanje katerih obveznosti ste porok. Pravna podlaga za tako delitev je legitimni interes družbe Ferratum, da zagotovi izvajanje pogodbe;
 3. osebe, ki vzdržujejo podatkovne zbirke z zamudo pri plačilih. Pravna podlaga takšne delitve je legitimni interes družbe Ferratum, da zagotovi izpolnitev pogodbe, in legitimni interes tretjih oseb, da lahko ocenijo kreditno sposobnost stranke;
 4. agencije in sodni izvršitelji za izterjavo dolgov. Pravna podlaga za tako delitev je legitimni interes družbe Ferratum, da zagotovi izvajanje pogodbe;
 5. Ferratumovi revizorji. Pravna podlaga za tako delitev so pravne obveznosti podjetja Ferratum.
 6. Ferratumovi regulatorji. Pravna podlaga za tako delitev so pravne obveznosti podjetja Ferratum.

Za nadaljnjo obdelavo in izmenjavo podatkov s strani podjetja Ferratum preberite načela obdelave podatkov Ferratum    na https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf.

Prenos osebnih podatkov izven EGP

Ferratum osebne podatke prenaša na subjekte skupine Ferratum in druge prejemnike (vključno z zagotavljanjem dostopa do osebnih podatkov) zunaj Evropskega gospodarskega prostora, npr. ZDA, Kanada, Indija, Švica. To vključuje omogočanje dostopa do osebnih podatkov iz teh držav članic. Vendar Ferratum deluje na tak način le, če za to obstaja legitimna podlaga, vključno s prejemnikom, ki je: (i) v državi, ki zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov; ali (ii) ob upoštevanju instrumenta, ki zajema zahteve EU za prenos osebnih podatkov zunaj EU.

Podrobnejše informacije o prenosu osebnih podatkov zunaj EU lahko dobite tako, da se obrnete na Ferratum po telefonu 0800 7707 ali po e-pošti info@ferratumbank.hr.

Hramba osebnih podatkov

Izvršitelji osebne podatke shranjujejo po navodilih upravnika ali Ferratuma.

Ferratum hrani vaše osebne podatke v skladu s smernicami svojega poslovanja, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani, ali za zaščito svojih pravic ali v skladu z veljavnimi pravnimi akti.

Najdaljše obdobje, ki ga je mogoče uporabiti in rok za vse terjatve, ki izhajajo iz transakcij, je 10 let od datuma zadnje transakcije ali zaprtja računa, kar koli je zadnje.

Vaše pravice

V obsegu, ki ga določajo veljavni predpisi o varstvu osebnih podatkov, imate vse pravice preiskovanca do vaših osebnih podatkov. To vključuje naslednje pravice:

 1. pravico zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov;
 2. pravico do pridobitve kopije vaših osebnih podatkov;
 3. pravico do popravka netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas;
 4. pravico do brisanja vaših osebnih podatkov;
 5. pravico do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov;
 6. pravica do prenosljivosti vaših osebnih podatkov;
 7. pravica do ugovora zoper obdelovalca vaših osebnih podatkov, ki temelji na vašem prevladujočem zakonitem interesu in se obdeluje za namene neposrednega trženja;

Če menite, da so bile vaše pravice kršene, imate pravico vložiti pritožbo:

 • Podpori za stranke Ferratuma ali;
 • Pooblaščencu za varstvo podatkov Ferratuma ali;
 • Uradu pooblaščenca za informacije in varstvo podatkov, naslov: Floor 2, Airways House, Triq Il – Kbira, Tas-Sliema SLM 1549, telefon: +356 2328 7100, email idpc.info@idpc.org.mt ili;
 • sodiščem, če menite, da so bile vaše pravice kršene.

Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na Ferratumove službe ali pa nam lahko pošljete svojo zahtevo, mi pa jo bomo posredovali Ferratumu kot vodji obdelave.

Spremembe načel

V primeru, da se Ferratumovi postopki obdelave osebnih podatkov spremenijo ali če ta načela nastanejo v skladu z veljavnimi predpisi, sodno prakso ali smernicami, ki jih izdajo pristojni organi, je Ferratum ta načela lahko kadar koli enostransko spremenil. V tem primeru vas bo Ferratum po e-pošti obvestil najpozneje en mesec pred začetkom veljavnosti sprememb

Kontakt

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, se obrnite na Ferratum na telefonsko številko 0800 7707 ali po e-pošti info@ferratumbank.hr.

Ferratum je imenoval pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov, na katerega se lahko obrnete tudi glede zgoraj navedenega na: dpo.hr@ferratumbank.hr.

Poruke zadovoljnih klijenata

Hvala na brzoj isplati kredita. Nitko mi osim vas nije htio isplatiti novac. Najjednostavniji ste, bez kompliciranja. Vrlo profesionalno. Uvjerili ste me da ste najbolji.

Емил Димитров, Пловдив

Ovo je najlakši način da se dođe do novca kada ste u problemu. Preporuka svima koji imaju sumnju. Prijavio sam se preko mobitela i isti dan mi je novac isplaćen na račun. Красимир Георгиев, София

Jako ste me iznenadili svojim profesionalnim pristupom. Jako ozbiljno i sigurno poslovanje. Već dva puta sam preko vas uzela kredit i opet ću ako će mi zatrebati. Марияна Спасова, Варна

FAQ

Česta pitanja o kreditima

Što je brzi kredit?

Brzi krediti i zajmovi su naziv financijske usluge koja je već nekoliko godina prisutna na Bugarskom online tržištu. Pod brze kredite i zajmove podrazumijevaju se manji novčani iznosi koji se u većini slučajeva otplaćuju do maksimalno 12 mjesečnih rata.

Do kojeg iznosa se isplaćuju krediti?

Brze kredite isplaćujemo u iznosu od 50 лв do maksimalno 5000 лв.

.

Da li umirovljenici mogu zatražiti brzi kredit?

Brze kredite i zajmove mogu zatražiti sve osobe koje imaju redovita mjesečna primanja po bankovnom računu, pa tako i umirovljenici.

Zašto se prijaviti za brzi kredit?

Za brzi kredit prijavljuju se ljudi s različitim životnim pričama i financijskim situacijama. Bilo da ste u minusu, trebate platiti zaostale režije, stare račune, troškove liječenja ili si želite priuštiti putovanje i novi mobitel. Brzi krediti i zajmovi olakšat će vam da dođete do svog cilja.

faq